Marka Şehircilik Mimarlık İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Jeoloji, Çevre Mühendislik Hizmetleri

ÇEVRE 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerçekleşmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen ter ile tekoloji  alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

JEOLOJİ

Jeolojik-Jeoteknik Etüt; Planlama Çalışması yapılacak alanlarda; Yer seçimi açısından jeolojik sakıncalarının bulunup bulunmadığının, varsa alınabilecek önlemlerin araştırılması çalışmalarını kapsar.

Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları, İmar planlarının yapımı için zorunlu olan ve imar planlarına veri olan, yapılaşma kararlarını etkileyen, arazi yapısına göre gözlemsel ve/veya aletsel etütlerle elde edilen ve araştırma alanının genel ve yapısal jeolojisini, stratigrafisini, yeraltı suyu ve deprem durumunu, birimlerin mühendislik jeolojisi yönünden özelliklerinin belirlenmesini ve sonucunda, araştırma alanının jeolojik olarak yerleşime uygunluğunun (uygun, az riskli, riskli, uygun olmayan alanlar) saptamasını içeren rapordur.


Jeoloji, Çevre Mühendislik Hizmetleri

Copyright © 2018. Her Hakkı Saklıdır. Sitemizin herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal haklarımız işletilecektir.

Yaka Mahallesi, Yaka Caddesi, No: 189/1 Meram/KONYA

0 (332) 353 43 89 - bilgi@markasehircilik.com.tr